DANSA MITT LIV

Mötas, minnas & må bra

Med oss kan du dansa hela livet. Låt sinnena väckas och hela kroppen uppleva!

Dansa mitt liv aktiverar hela kroppen och alla sinnen. Genom rörelser, musik och material i samklang väcker vi kroppsminnen och skapar samtalsämnen. Med oss kan vem som helst, när som helst och var som helst njuta av en dansstund.

Vår metod har utvecklats i samverkan med boende och personal inom äldreomsorgen under två år. Vi har tagit inspiration av dansterapi, olika dansstilar och andra rörelseformer såväl som aktuell forskning på området.

Vi skapar glädje, gemenskap och generationsmöten. Att dansa med oss bidrar till ökad rörlighet och gladare kroppar såväl som ökat självförtroende och livsglädje.

Emma-Linn Carlberg

Initiativtagare & Projektledare
emma-linn@dansamittliv.se

Moa Lund

Pedagog & Projektledare
moa@dansamittliv.se

Madelene Hoff

Pedagog & Projektledare
madelene@dansamittliv.se

Dansa mitt liv-trädet” som beskriver relationen mellan alla samarbetsparter och uppdragstagare i projektet. De gröna och gula ”frukterna” representerar projektets väntade effekter. 
Illustration: Shannon Taylor

Dansa mitt liv-trädet” som beskriver relationen mellan alla samarbetsparter och uppdragstagare i projektet. De gröna och gula ”frukterna” representerar projektets väntade effekter. 
Illustration: Shannon Taylor

HISTORIK

Mellan 2019-2022 var Dansa mitt liv ett projekt som finansierades av Allmänna Arvsfonden. Klicka här för att läsa mer om vår resa

Tack till!

Carina Ceder – Projektledare
Susanna Gejrot – Projektledare
Nilla Björkman – Danspedagog och metodutvecklare under projekttiden.
Stoneholm Recordings – Fredrik Mikaelsson och Jens Andersson har producerat musiken som används i våra filmer.
Love Hellgren – Dansare under projekttiden.
Carolina Rosén – Dansare under projekttiden.
Seki Sinani, demenssamordnare/demenssjuksköterska Borås Stad – Styrgruppsmedlem
Maria Melin, arbetsterapeut Stockholm – Styrgruppsmedlem
Gunnel Johansson, ordförande i Hörselskadades riksförbund i Borås – Bidrog med värdefull kunskap samt stöttning vid användandet av hörselslinga och samtalsförstärkare vid projektets allra första test-danspass.

Demensteamet i Borås – Bidrog med lokal och deltagare till projektets allra första test-danspass.
Vård- och omsorgsboendet Ängsjövägen 2, Borås – Boende och personal deltog på digitala danspass under projekttiden. Chefer deltog även i skrivandet av projektansökan samt utvecklingsarbetet.
Vård- och omsorgsboendet Våglängdsgatan 153, Borås – Boende och personal deltog på danspass under projekttiden, både digitala och på plats på boendet. De deltog även i digitala samtal med dansare samt utvecklingsarbetet.
Förskolan Ängsjögården, Borås – Barn och personal deltog under projekttiden i ett digitalt dansmöte med boende från Vård- och omsorgsboendet Ängsjövägen 2.
Hässlegårdens förskola, Borås – Barn och personal deltog under projekttiden på danspass tillsammans med boende och personal på Vård- och omsorgsboendet Våglängdsgatan 153, både digitala och på plats på boendet. Personal deltog även under utvecklingsarbetet.

Allmänna arvsfonden – officiell finansiär och bidragsgivare under projekttiden.

Sverige Berättar – föreningen som drev projektet mellan 2019-2022

Studiefrämjandet – Studiefrämjandet Borås bistod med lokaler och teknisk support för de digitala danspassen under tiden för metodutveckling.

Dans & Rörelsepraktiken – dansterapeuten Jessica Heuvels har handlett danspedagoger, dansare och projektledare genom hela projektet i form av workshops, föreläsningar och samtal om och kring dansterapi.

Danskompaniet Spinn – ett Göteborgsbaserat danskompani med dansare med och utan funktionsvariationer som inspirerat oss genom föreställningar och workshops till att se möjligheter snarare än hinder.

Upful Media – bild- och musikproducenten Fredrik Mikaelsson har dokumenterat projektet genom bild och video.

EAD Web Design – webbutvecklaren Erik Almén har utformat hemsidan tillsammans med projektledningen.

Carlberg.se – logotyp och grafisk design är framtaget av IT-utvecklaren Michael Carlberg.

Funkibator mediebyrå – har utformat flyer och rollups.