Policy för personlig integritet

Dansa mitt liv – Föreningen Sverige Berättar

 

Varför har vi en policy för din personliga integritet?

Vi värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna policy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter omhändertas inom Dansa mitt liv. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in via www.dansamittliv.se. De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du lämnar till oss i samband med att du skapar ett konto på vår plattform. Du väljer genom att skapa ett konto på vår plattform att vi får spara dina uppgifter. Syftet med att spara dina uppgifter är att du ska kunna skapa ett konto på vår plattform, och därmed kunna spara egna favoriter samt skapa och spara egna danspass. Vi kommer även använda dina uppgifter för att skicka ut nyhetsbrev (som du självklart kan avregistrera dig från när som helst) samt sammanställa övergripande (ej personspecifik) statistik till våra bidragsgivare och sponsorer.

 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Dansa mitt liv är ett projekt som drivs av den ideella föreningen Sverige Berättar. Styrelsens ordförande Annika Englund är ansvarig för dina personuppgifter.
 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Dansa mitt livs medarbetare samt våra samarbetspartners som levererar stödtjänster, exempelvis IT-tjänster och tjänsten Mailchimp för nyhetsbrev. Vi strävar efter att inte överföra uppgifter till tredjepart eller ett land eller bolag placerat utanför EU/EES.
 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Så länge du har ett konto på www.dansamittliv.se.
 

Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller en del av ett lämnat samtycke om behandling av dina personuppgifter. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan begära ut informationen genom att kontakta oss per e-post via info@dansamittliv.se.